O czasopiśmie

Ścieżki Zarządzania jest czasopismem adresowanym do młodych naukowców, głównie studentów i doktorantów. Jego celem jest publikowanie prac naukowych początkujących badaczy oraz rozwijanie umiejętności pisania artykułów naukowych i prezentowania wyników badań.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, między innymi:

 • Gospodarka 4.0
 • Logistyka 
 • Marketing
 • Procesy biznesowe
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo w organizacji
 • Rachunkowość
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie publiczne
 • Zrównoważony rozwój

Czasopismo jest otwarte na prace teoretyczne, systematyczne przeglądy literatury, wyniki badań opartych na metodach ilościowych, jakościowych i eksperymentalnych. Przyjmujemy artykuły wnoszące wkład zarówno w teorię, jak i praktykę.  

Ważne jest dla nas spojrzenie młodego pokolenia naukowców na współczesne wyzwania i problemy zarządzania.

Ogłoszenia

Zaproszenie do składania artykułów do „Ścieżek Zarządzania”, nr 1/2024

09.02.2023

Zapraszamy do składania artykułów naukowych do pierwszego numeru czasopisma Ścieżki Zarządzania.

Ścieżki Zarządzania jest czasopismem adresowanym do młodych naukowców, głównie studentów i doktorantów. Ważne jest dla nas spojrzenie młodego pokolenia naukowców na współczesne wyzwania i problemy zarządzania.

Zapraszamy do przesyłania prac zarówno teoretycznych jak i empirycznych zawierających systematyczne przeglądy literatury, wyniki badań opartych na metodach ilościowych, jakościowych i eksperymentalnych. Przyjmujemy artykuły wnoszące wkład zarówno w teorię, jak i praktykę.  

Autorów zainteresowanych publikacją w pierwszym numerze prosimy o przesyłanie artykułów w terminie do 31 maja 2023 roku, zgodnie z wytycznymi dostępnymi pod linkiem https://dbr.edu.pl/index.php/mp/about/submissions 

Przeczytaj więcej na temat Zaproszenie do składania artykułów do „Ścieżek Zarządzania”, nr 1/2024