Zespół redakcyjny

Malgorzata Striker - Redaktor naczelna

Artur Modliński - Z-ca Redaktora naczelnego

Ewa Samuel - Sekretarz