Rada Programowa

Przewodniczący: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. Uniwersytetu Łódzkiego 

Członkowie: 

dr hab. Joanna Cewińska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Mariola Grzebyk, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego

dr hab. Joanna Kudełko, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

dr hab. Renata Lisowska, prof. Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Agnieszka Sokołowska-Durkalec, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

dr Lubomir Sozański, Institute of Regional Research n.a. M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine