Informacje dla autorów

Czy jesteś zainteresowany wysłaniem zgłoszenia do tego czasopisma? Polecamy, abyś zapoznał się z zasadami obowiązującymi w tym czasopiśmie, a także ze wskazówkami dla autora. Autorzy zanim wyślą zgłoszenie muszą zarejestrować się lub zalogować się do czasopisma i rozpocząć pięciostopniowy proces.

Redakcja jest zainteresowana przede wszystkim artykułami łączącymi zarówno elementy teoretyczne i empiryczne. Przesłane artykuły powinny zatem przedstawiać nowe pomysły badawcze i podejścia w obszarze nauk o zarządzaniu i  jakości. Powinny być mocno osadzone w teorii i przygotowane z najwyższą starannością pod względem merytorycznym i metodologicznym. W publikacjach dopuszczone są wszelkie metody badawcze – ilościowe, jakościowe i mieszane.

Redakcja czasopisma przyjmuje artykuły napisane w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów.