Zaproszenie do składania artykułów do „Ścieżek Zarządzania”, nr 1/2024

09.02.2023

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do składania artykułów naukowych do pierwszego numeru czasopisma Ścieżki Zarządzania.

Ścieżki Zarządzania jest czasopismem adresowanym do młodych naukowców, głównie studentów i doktorantów. Ważne jest dla nas spojrzenie młodego pokolenia naukowców na współczesne wyzwania i problemy zarządzania.

Tematyka czasopisma obejmuje zagadnienia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości, między innymi:

 • Gospodarka 4.0
 • Logistyka 
 • Marketing
 • Procesy biznesowe
 • Przedsiębiorczość
 • Przywództwo w organizacji
 • Rachunkowość
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie biznesem
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie ludźmi
 • Zarządzanie publiczne
 • Zrównoważony rozwój

Zapraszamy do przesyłania prac zarówno teoretycznych jak i empirycznych zawierających systematyczne przeglądy literatury, wyniki badań opartych na metodach ilościowych, jakościowych i eksperymentalnych. Przyjmujemy artykuły wnoszące wkład zarówno w teorię, jak i praktykę.  

Przyjmujemy artykuły napisane w języku polskim i angielskim. Wszystkie nadesłane prace są recenzowane przez dwóch anonimowych recenzentów.

Czasopismo będzie aplikowało do baz indeksacyjnych oraz będzie wnioskować o przyznanie punktacji ministerialnej.

Autorów zainteresowanych publikacją w pierwszym numerze prosimy o przesyłanie artykułów w terminie do 31 maja 2023 roku, zgodnie z wytycznymi dostępnymi pod linkiem https://dbr.edu.pl/index.php/mp/about/submissions